Dodaj sajt u katalog | Nijanse
Trenutno u izradi...

Tagovi

Windows IIS Internet Information Service Server Host Veb sajt Privatni server Testiranje veb skripti Root

Reklama

Ad

Windows IIS - Server na vašem Windows OS

Autor: Root

Windows IIS - Server na vašem Windows OS

Iako sam korisnik Windows 7, vjerujem da je isto i za svaku narednu verziju Windows operativnog sistema. Riječ je o Windows serveru koji ima dobrih opcija, uz posvećeno vrijeme i traženje rješenja može se napraviti dobra konfiguracija. Ovo je možda najidealnijije rješenje za one koji nisu sigurni u ostale softwerske opcije, a koje se nude na internetu. Aktivacija IIS-a leži u "Control Panel"-u, u kategoriji "Programs", a zatim "Turn Windows features on or off". Stavka koju je potrebno markirati je "Internet Information Service". Zatim, markirate neke od sljedećih stavki:
-Application Development Features
a. .NET Extensibility
b. ASP.NETc.CGI
c. ISAPI Extensions
d. ISAPI Filters
-Common HTTP Features
a. Default Document
b. Directory Browsing
c. HTTP Errors
d. Static Content
-Health and Diagnostic
a. HTTP Logging
b. Logging Tools
c. Request Monitor
-Performanse Features
a. Static Content Compression
-Security
a. Request Filtering
Alatka koja ide uz IIS (https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx x64 ili x86) služi za skidanje dodataka poput PHP verzije i slično. IIS krase mogućnosti poput povezivanja nezavisnih foldera u sajtove, SSL konfiguracija i mnoštvo drugih. Startuje se automatski prilikom Start up-a i može se isključiti u bilo koje doba ulaskom u IIS panel.

Datum dodavanja: 2018-05-11 12:46:09

Reference: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181052(v=vs.80).aspx

Zadnji dodan artikl

ASCII (Američki standardni kod za razmjenu informacija)

Američki standardni kod za razmenu podataka – ASCII čini skup karaktera tj. kodova koji se najčešće koriste u računarstvu, ali i u komunikacionoj i upravljačkoj opremi u radu sa tekstom.

Američki standardni kod za razmenu podataka – ASCII čini skup karaktera tj. kodova koji se najčešće koriste u računarstvu, ali i u komunikacionoj i upravljačkoj opremi u radu sa tekstom.


×

Trenutno u izradi...

Reklama

«